• سینی زیرموتور پژو 405

    سینی زیرموتور پژو 405

    (0)
    با استفاده از پرس های مدرن موجود در پرس شاپ از جمله پرس 3000 تن ساخت شرکت شولر آلمان ، سینی زیر موتور پژو 405 در شرکت رینگ سازی مشهد تولید می شود  .