خدمات طراحی و مهندسی


طراحی های صنعتی در شرکت رینگ سازی مشهد توسط متخصصین حرفه ای با استفاده از نرم افزارهای مدل سازی کامپیوتری (Catia) و (Abaqus) و نرم افزار های پیشرفته تحلیل سازه (CAE) از طریق روش المان های محدود (FEM) به منظور شبیه سازی قطعه جهت مقایسه با شرایط بارگذاری واقعی آن صورت میپذیرد . تاییدیه نهایی محصول در آزمایشگاه و با استفاده از تجهیزات مدرن آزمایشگاهه (CAT) صادر میگردد

خدمات آزمایشگاهی


آزمایشگاه رینگ سازی مشهد به عنوان آزمایشگاه آکرودیته تست رینگ (آزمایشگاه همکار اداره استاندارد)با دارا بودن تجهیزات مدرن و پیشرفته دنیا تست های ایمنی و کیفی را بر روی محصولات جهت اطمینان از صحت پروسه تولید انجام می دهد . از جمله تست ها میتوان به تست خستگی خمشی ، خستگی شعاعی ،خستگی رام زیر موتور ، سالت اسپری ، رطوبت ، غوطه وری در آب ، تراشه برداری ، سختی سنجی و … اشاره نمود. همچنین آزمایشگاه مرکزی با پیاده سازی سیستم کالیبراسیون ابزار و تجهیزات ، صحت عملکرد دستگاه های اندازه گیری پایش می نماید . آزمایشگاه مرکزی آمادگی لازم جهت ارائه خدمات در زمینه های اشاره شده فوق را به شرکت ها دارا میباشد .

خدمات رنگ آمیزی


شرکت رینگ سازی مشهد با بهره مندی از دو خط رنگ الکتروفروز کاتدی با تکنولوژی مدرن کشور آلمان قابلیت رنگ آمیزی معادل 12/000/000 حلقه رینگ و قطعات جانبی اتومبیل با بهترین کیفیت را دارا می باشد . انواع تست های مربوط بر روی قطعات رنگ آمیزی شده در آزمایشگاه های مجهز این شرکت به صورت مستمر انجام و از کیفیت مطلوب رنگ آمیزی ، اطمینان حاصل می گردد . با توجه به ظرفیت بالای این خطوط ، شرکت آماده پذیرش سفارشات رنگ آمیزی قطعات صنعتی فلزی می باشد .

خدمات پرسکاری


خطوط پرس کاری شرکت رینگ سازی مشهد با بهره مندی از پرس های منتوع اروپایی با تناژ 100 الی 3000 تن قابلیت تولید انواع قطعات پرسی حهت صنایع خودرو سازی و سایر صنایع مرتبط را دارا بوده و آماده پذیرش در این حوزه کاری می باشد.