آزمایشگاه رینگ سازی مشهد به عنوان آزمایشگاه اکرودیته تست رینگ (آزمایشگاه همکار اداره استاندارد ) با دارا بودن تجهیزات مدرن و پیشرفته دنیا تست های ایمنی و کیفی را بر روی محصولات جهت اطمینان از صحت پروسه تولید انجام می دهد . از جمله این تست ها میتوان به تست خستگی خمشی ، خستگی شعاعی ، خستگی رام زیر موتور ، سالت اسپری ، رطوبت ، غوطه وری در آب ، تراشه برداری ، سختی سنجی و … اشاره نمود . همچنین آزمایشگاه مرکزی با پیاده سازی سیستم کالیبراسیون ابزار و تجهیزات ، صحت عملکرد دستگاه های اندازه گیری را پایش می نماید . آزمایشگاه مرکزی آمادگی لازم ارائه خدمات جهت تست رینگ و CMM  را به سایر شرکت ها دارا می باشد .