سابقه صادرات

شرکت رینگ سازی مشهد تا کنون موفق شده به کشورهای حوزه CIS ، عراق ، پاکستان ، افغانستان  و کشورهای شمال آفریقا محصولات گروه سنگین را صادر کند

دریافت مجوز gost

این مجوز چراغ سبز ورود به کشور روسیه است . رینگ سازی مشهد حالا با اخذ این مجوز آماده صادرات به کشور روسیه است

کلام آخر

از آنجایی که صادرات و ورود به بازار بین المللی و تجارت آزاد مهم ترین هدف هر کمپانیست ، رینگ سازی مشهد هم به دنبال توسعه و گسترش بازارهای خارجی خود و ورود به آن هاست و این امر مهم با خودباوری و تولید با کیفیت و قابل ارائه میسر است که رینگ سازی مشهد در سطوح مختلف لیاقت خود برای پیشرفت را ثابت کرده است